Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

HISTORIA:

  • „Historia się powtarza” (polskie)

  • „Historia jest nauczycielką życia” (łacińskie)

  • „Historia uczy tylko, że ludzie niczego się nie nauczyli” (niemieckie)

  • „Nie znać historii to zawsze być dzieckiem” (łacińskie)

  • „Ze wszystkich przeto nauk żadna nie wydaje się tak świetna i wzniosła jak ta, która nas uczy dziejów. Z niej, bowiem dowiadujemy się, jak żyć uczciwie i porzucamy złe dla dobrego” ( „Kroniki” Jana Długosza)

  • „Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć” (Emil Ludwig, pisarz niemiecki)

  • „Sztuka i historia są najpotężniejszymi instrumentami pozwalającymi nam wejrzeć w naturę ludzką” (Ernest Cassirer, teoretyk kultury)

  • „Są nauki, którym dane jest pozostać wiecznie młodymi. Takimi naukami są wszystkie nauki historyczne, wszystkie dyscypliny, którym nie powstrzymywany ani na chwilę przypływ cywilizacji dostarcza ciągle nowych problemów” (Max Weber, historyk, ekonomista i socjolog)