Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

SPRAWDZIAN  Z HISTORII POWSZECHNEJ

(ekspansja kolonialna i rewolucja przemysłowa).

GRUPA ”A”. MAX. 37 punktów

 

1.Pierwsze kolonie powstały w: (0-1 punkt)

a)II połowie XIV wieku

b)II połowie XV wieku

c)II połowie XVI wieku

 

2.W XVI wieku w ekspansji kolonialnej na świecie uczestniczyły następujące państwa europejskie – podkreśl właściwe (0-2 punkty)

Belgia, USA, Rosja, Anglia, Portugalia, Włochy, Polska, Czechy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Turcja, Kanada, Szwecja.

 

3. Największą kolonią Portugalii na kontynencie amerykańskim była:(0-1punkt)

a) Kanada

b) Meksyk

c) Brazylia

 

4.W Ameryce Północnej kolonizatorami byli:(0-1 punkt)

a) Francuzi i Holendrzy

b) Anglicy i Rosjanie

c) tylko Hiszpanie

 

5.W wieku XIX do podbojów kolonialnych przystąpili:(0-1 punkt)

a) Włosi, Rosjanie i Belgowie

b) Turcy, Francuzi i Norwegowie

c) tylko Belgowie

 

6.Wymień 5 towarów „kolonialnych” sprowadzanych do Europy jak efekt odkryć geograficznych i kolonizacji świata: (0-5 punktów)

a)……………………………

b)……………………………

c)……………………………

d)……………………………

e)……………………………

 

7. Wyjaśnij pojęcia: (0-6 punktów)

a)państwo kolonialne

 

b)eksplozja demograficzna

c)burżuazja

 

8. Wymień dwie nowe warstwy społeczne, jakie pojawiły się po rewolucji przemysłowej w Europie i krótko je omów: (0-6 punktów)

a) ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………..

.......................................................................................

 

9. Wskaż trzy przyczyny eksplozji demograficznej w II połowie XIX wieku: (0-3 punkty)

a)…………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………...

c)…………………………………………………………………………………………………

 

10. Podaj największe wynalazki rewolucji przemysłowej : (0-3 punktów)

a)…………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………...

c)…………………………………………………………………………………………………

 

11. Uzasadnij, że urbanizacja była skutkiem rewolucji przemysłowej(0-8 punktów)

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

SPRAWDZIAN  Z HISTORII POWSZECHNEJ

(ekspansja kolonialna i rewolucja przemysłowa).

GRUPA ”B”. MAX. 37 punktów

 

1.Pierwsze kolonie założyli: (0-1 punkt)

a) Anglicy

b) Holendrzy

c) Portugalczycy

 

2.W XVIII wieku w ekspansji kolonialnej na świecie uczestniczyły następujące państwa europejskie – podkreśl właściwe (0-2 punkty)

Belgia, USA, Rosja, Anglia, Portugalia, Włochy, Polska, Czechy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Turcja, Kanada, Szwecja.

 

3. Największą kolonią francuską na kontynencie amerykańskim była:(0-1punkt)

a) Kanada

b) Meksyk

c) Brazylia

 

4.W Ameryce Południowej kolonizatorami byli:(0-1 punkt)

a) Francuzi i Holendrzy

b) Portugalczycy i Hiszpanie

c) tylko Hiszpanie

 

5.W wieku XVIII znaczenie Hiszpanii i Portugalii jako potęg kolonialnych zmalało na rzecz:(0-1 punkt)

a) Włoch i Francji

b) Belgii i Holandii

c) Anglii i Francji

 

6.Wymień 5 roślin uprawnych sprowadzanych do Europy jak efekt odkryć geograficznych i kolonizacji świata: (0-5 punktów)

a)……………………………

b)……………………………

c)……………………………

d)……………………………

e)……………………………

 

7. Wyjaśnij pojęcia: (0-6 punktów)

a)kolonia 

………………………………………………………………………………….................

…...………………………………………………………………………………………………

b)urbanizacja ………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………...

c)demografia ………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………...

 

8. Wymień dwie nowe warstwy społeczne, jakie pojawiły się po rewolucji przemysłowej w Europie i krótko je omów: (0-6 punktów)

a) ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

b)………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................

9. Wskaż trzy skutki eksplozji demograficznej w II połowie XIX wieku: (0-3 punkty)

a)…………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………...

c)…………………………………………………………………………………………………

 

10. Podaj największe wynalazki rewolucji przemysłowej : (0-3 punktów)

a)…………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………...

c)…………………………………………………………………………………………………

 

11. Uzasadnij, że urbanizacja była skutkiem rewolucji przemysłowej (0-8 punktów)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................