Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

OPIEKA NAD SZKOLNYM POCZTEM SZTANDAROWYM  

    Od roku szkolnego 2005/2006 nieprzerwanie sprawuję opiekę nad pocztem sztandarowym Zespołu Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu.

 Do moich obowiązków należy:

  • Przygotowanie uczniów reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym do uczestnictwa we wszelkich imprezach wewnątrzszkolnych (m.in. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej) oraz szkolnych akademiach rocznicowych i patriotycznych (Narodowe Święto Niepodległości, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja);

  • Uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, rocznicowych i religijnych o charakterze miejskim i regionalnym;

  • Sprawowanie opieki nad uczniami reprezentującymi szkołę w poczcie sztandarowym podczas uroczystości odbywających się poza budynkiem szkoły, na terenie miasta Radomia, oraz dbałość o ich bezpieczeństwo;

  • Dbałość o powierzony sztandar i insygnia;

  • Dbałość o czystość szarf i rękawiczek.

Poczet sztandarowy naszej szkoły pod moją opieką uczestniczy systematycznie na terenie miasta:

- w  corocznych uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 Listopada;

- w corocznych uroczystych obchodach rocznicy ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę dokonanego w dniu 1 września 1939 roku;

- w corocznych uroczystych obchodach rocznicy agresji ZSRR na Polskę dokonanej 17 września 1939 roku;

- w corocznych uroczystych obchodach rocznicy zbrodni dokonanej publicznie przez niemieckiego okupanta na 50 mieszkańcach Radomia w dniach od 12 do 15 X 1942 roku;

- w corocznych uroczystych obchodach zakończenia II wojny światowej;

- w corocznych uroczystych obchodach Dni Kazimierzowskich w Radomiu - Kaziki - ku czci Patrona Miasta Radomia Św. Kazimierza Królewicza;

-w uroczystościach jubileuszowych radomskich szkól ponadgimnazjalnych.

Uczestnictwo w Poczcie Sztandarowym to najbardziej honorowa dla ucznia funkcja w szkole. Świadomi tego uczniowie reprezentujący szkołę w Poczcie wykazywali nienaganną postawę i należycie celebrowali sztandar szkoły. Godnie reprezentowali naszą szkołę na wszystkich uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Opieka nad Pocztem wzbogaciła moje doświadczenia zawodowe, udoskonaliła zdolności organizacyjne i interpersonalne. Szkoła z kolei podniosła swój prestiż w środowisku lokalnym systematycznie uczestnicząc w uroczystościach miejskich i regionalnych.