Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

MIŁOŚĆ W BIBLII

      Niewątpliwie jednym z najważniejszych i najbardziej pozytywnych uczuć doświadczanych przez człowieka na ziemi jest miłość. Miłość jest podstawą naszego człowieczeństwa, dlatego Biblia nader często opisuje miłość na swoich kartach i przywiązuje do niej wielkie znaczenie. Już wówczas traktowano ją jako uczucie bardzo złożone, wyrażające się w różnych formach ludzkich zachowań i skierowane na wiele obiektów.

Rodzaje miłości biblijnej. W Starym Testamencie hebrajskie słowo achab, czyli miłość,  opisywało wiele form miłości (patrz. ryc. poniżej)

1. Obrazy miłości biblijnej.

    W sztuce, od pierwszych wieków chrześcijaństwa, najpiękniej zobrazowana jest miłość macierzyńska. Najpopularniejszymi motywami biblijnymi są niewątpliwie Madonna i Pieta. Pierwsza, którą zaczęto wyobrażać już w niedługim czasie po śmierci Jezusa, a rozpowszechniono w XV i XVI wieku,  przedstawia Maryję trzymającą na ręku Dzieciątko Jezus (często Maryję i Dzieciątko przedstawia się z różnymi atrybutami). Drugi, powszechnie znany obraz – Pieta -  ukazywana zwłaszcza w rzeźbie od XIV w. n.e. - to Maria boleściwa trzymająca na kolanach martwe ciało Jezusa po jego śmierci na krzyżu. Najbardziej znaną w dziejach sztuki jest słynna Pieta Watykańska Michała Anioła.

    Biblia jest też tętniącą uczuciami historią spotkań ludzi z Jezusem i Bogiem. Księga Psalmów pełna jest miłości wyrażanej w modlitwie do Boga. Bardzo uczuciowe, pełne oddania i miłości relacje mają ze swym Mistrzem uczniowie Jezusa.

    Oprócz miłości skierowanej do Boga i człowieka na kartach Starego i Nowego Testamentu mamy sporo przykładów miłości ludzi do przyrody, a w szczególności do świata zwierząt. Najpiękniejszą personifikacją miłości człowieka do zwierzęcia jest Dobry Pasterz. Ten dobrze znany wszystkim motyw biblijny pokazuje pasterza troszczącego się o swe stada, szczególnie o owce chore i słabe, odstraszającego dzikie zwierzęta, a w razie potrzeby szukającego każdej zaginionej owcy.

 

RODZICIELSKA

1. odpowiedzialność

2.  dobroć i oddanie

3.troska o dzieci w wymiarze materialnym oraz  duchowym

4. szacunek dla dzieci

5.  czułość i troskliwość

6.chęć niesienia pomocy

7.rozumne wychowywanie

8.pragnienie szczęścia dla dziecka

9.   miłość bez egoizmu

10.miłość bez oczekiwania wdzięczności

11.miłość bezinteresowna

12.     Maria i Jezus

13.     Józef i Jezus

14.     Abraham i Izaak

15.     Madonna – Maria z Dzieciątkiem Jezus na rękach – motyw biblijny w sztuce (od XIV w.)

16.     Pieta – Maria boleściwa ze Martwym Jezusem na kolanach – motyw biblijny w sztuce (od pierwszych wieków chrześcijaństwa)

PARTNERSKA

 

17. miłość małżeńska

18.miłość odwzajemniona

19.  wierność

20.  uczciwość

21.  dbanie o partnera

22.opieka w czasie choroby i trudów dnia codziennego

23.zrozumienie wzajemne

24.zaufanie do partnera

25.szacunek dla partnera

26.     Maria i Józef

27.     Rachela i Jakub

28.     Sara i Abraham

W RODZINIE

29.  uczciwość

30.wzajemny szacunek

31. oddanie

32.wsparcie materialne i duchowe

33. zrozumienie

34.  oddanie

35. miłość i oddanie Rut dla swojej teściowej – Noemi;

36.rodzeństwo Mojżesz i Miriam - wybłaganie u Boga przez Mojżesza uwolnienia od trądu dla siostry

MIĘDZY PRZYJACIÓŁMI

37. uczciwość

38. wierność

39.zaufanie i lojalność

40. zrozumienie

41.wsparcie duchowe i pomoc wzajemna

42.     Jonatan i Dawid

43. Abraham i Abimelek

44.     Laban i Jakub

DO OJCZYZNY

 

45.  bohaterstwo

46.  waleczność

47.  poświęcenie

48.troska i dbałość o rozwój i dobrobyt kraju

49.praca na rzecz dobra wspólnego

50.szacunek dla tradycji i historii kraju

51.poszanowanie i przestrzeganie prawa

52.     Judyta

53.     Debora

54.     Jael

55.     Miriam

56.     Saul

57.     Dawid

 

BOGA DO LUDZI

·          nieograniczona

·          wszechobecna

·          nieustająca, wieczna

·          bezwarunkowa

· fundament wiary chrześcijańskiej

·        najwyższa wartość i potęga

·  wyrazem najwyższej ofiary tej miłości jest śmierć Syna Bożego – Jezusa Chrystusa na krzyżu i odkupienie ludzkości

LUDZI DO BOGA

 

·        gotowość do poświęceń i wyrzeczeń

·          gotowość do cierpień

·          pokora

·          zaufanie

·          potrzeba wewnętrznej dyscypliny

· największym jej dowodem jest oddanie życia za wiarę

·          pierwsi męczennicy za wiarę

 

 

 

DO ZWIERZĄT

 

·     oddanie

·     troska o bezpieczeństwo

·     opieka

·     szacunek

·       Noe z rodziną

·       Dobry Pasterz – motyw biblijny w sztuce