Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Tutaj odsyłam Państwa do do mojej publikacji, która została zamieszczona w czasopiśmie : "Peregrinus Cracoviensis" z roku 1996, zeszyt 4 i jest pokłosiem studenckiej sesji pielgrzymkowej, w której uczestniczyłam jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Podolska prezentując odczyt na temat "Pielgrzymki Polaków do Ziemi Świętej w latach 1350-1450". 

http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000052&page=peregrinus&lang=1

 

 Zapraszam do lektury!