Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ    Listopad  2009 

Komenda:Baczność! Sztandar Szkoły…………wprowadzić!( wprowadzenie sztandaru)Komenda: Baczność! Do hymnu! Mazurek Dąbrowskiego ***************************************************************************Narrator

Pierwszy

Mili Państwo i droga publiczności! Spotykamy się dzisiaj na uroczystości   poświęconej ojczyźnie i wolności . 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Dziś przed Wami w tak podniosłym i poważnym dniu, w 91 rocznicę odzyskania niepodległości, odbędzie się przedstawienie.

Narrator Drugi

Tradycyjnie już od lat nie bacząc na zawieruchy dziejowe dnia 11 listopada obchodzimy Dzień Odzyskania Niepodległości. Postawą swoją składamy hołd tym, którzy o nią walczyli i ją wywalczyli. A było ich setki tysięcy, reprezentujących wiele pokoleń, bojowników o Polskę. Szli na śmierć, w imię lepszego jutra, aby spełnić swój najwyższy patriotyczny obowiązek. Najwyższą ofiarą, ofiarą krwi naprawiali niegodziwość i błędy tych, którzy posiadaną niepodległość utracili, zaprzedali w imię swych osobistych czy partykularnych interesów.

Narrator Pierwszy

Wracając do dni ponurych, kiedy nasi pradziadkowie i dziadkowie musieli zabijać i umierać dla naszej wolności, postanowiliśmy ukazać naszą świadomość…budzącą się świadomość odpowiedzialności młodych Polaków za to co było…i za to co będzie. Nie możemy więc pominąć dnia codziennego i naszych zwykłych, przyziemnych trosk, które wychodzą na zewnątrz nawet podczas rozmów Polaków o… niepodległości. Za chwilę odśpiewamy hymn państwowy. Przypominam, że należy stać na baczność, zachować powagę i spokój. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. ***************************************************************************Piosenka : Marek Grechuta  „ Wolność” (odtworzenie z płyty)

***************************************************************************

U1 — Cześć! Co słychać? Dawno Cię nie widziałam. Powiedz, jak tam w szkole?

U2 — Eeeeeeeee… (Ze zrezygnowaniem w głosie).

UI -    Co się stało? Aaa! Rozumiem: szkoła, oceny, sprawdziany….stąd ta smutna mina?

U2 — Eeeeeeeee…

U1 -    Nic nie rozumiem…Nawet jeśli nie za bardzo przepadasz za szkołą, to…

(Twarz U2 zmienia się ze smutnej w ironiczną)

U1 — No przecież zbliża się trochę spokoju od szkoły. Święto Niepodległości i w ogóle!

U2 — Akurat odpocznę! Właśnie z okazji 11 Listopada mamy do napisania pracę z historii i z polskiego. Oczywiście wszystko jak należy– wiesz: forma pracy dowolna, liczy się twórcze podejście do problemu itd., itp. Problem to ja mam taki, że zupełnie nie wiem jak się do tej pracy zabrać. W ogóle mało wiem, bo nie uważałem na lekcjach historii. A tak w ogóle… to po co nam to wszystko… tylko zawracanie głowy. Kto się teraz tym interesuje?… jakieś dyrdymały z przeszłości, o którą nikt nie dba! A jeśli chodzi o moją twórczość… to zapowiada się raczej… dramat!

U1 — Przesadzasz! Nigdy się nie zastanawiałeś czego musieli dokonać dawno temu żołnierze, żeby wyrwać Polskę z niewoli?… to musiała być normalnie masakra!!… lepsze niż w tych wszystkich filmach!

U2 — Nooo…w sumie….to nieźle musieli namieszać…bo z tego co wiem to ze wszystkich stron przez  ponad sto lat byliśmy otoczeni przez większe i silniejsze państwa…..

U1 -    No widzisz!

U2 — No tak,… ale kto, kiedy, jak i gdzie?… Ehhhhhh…odechciewa mi się wszystkiego jak tylko pomyślę, że zamiast grać na kompie to będę musiał ślęczeć nad jakimiś tam chorymi logiami…tj…chronologiami i…… Eeeeeeeeeeeh.

U1 — Jak zwykle przesadzasz…patrz i słuchaj uważnie , a przypomnimy Ci teraz wszystko...fakty, nazwiska i pojęcia...

***************************************************************************

Pantomima - Rozbiory Polski 

Trzej uczniowie ubrani na czarno symbolizują trzech zaborców. Biało-czerwona flaga symbolizuje Polskę. Zaborcy podchodzą do flagi, oglądają ją, krążą wokół niej. Biorą do ręki, zastanawiają się, każdy próbuje ciągnąć w swoją stronę, szarpią flagę, aż wreszcie rozrywają. Każdy bierze swoją część. Rozerwanie flagi symbolizuje rozbiory.

Muzyka: groźna, przejmująca

Rekwizyty: duża, biało-czerwona flaga wykonana z bibuły 

***************************************************************************Narrator Drugi:

Tak rozpoczęła się tragedia naszego narodu. Trzej sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria zawarły między sobą sojusz i dokonały rozbiorów Polski. Było to w 1772, 1793 i 1795 roku. Podejmowano próby ratowania ojczyzny, jak choćby podczas powstania kościuszkowskiego, ale silne wojska państw zaborczych skutecznie te próby udaremniały. Polska przestała istnieć na mapach świata. Kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali wykorzenić u Polaków ich kulturę, język, religię.

***************************************************************************„ Rota” M. Konopnickiej – śpiew uczennic

***************************************************************************Recytacja „ Żegnaj nam droga kraino ” – w tle muzyka „ Nokturn e-moll’’ F. Chopina 

Żegnaj nam, żegnaj droga kraino!

Żegnaj nam kraju kochany!

Niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną…

Niech się upoją tyrany!...

Krew i łzy zmogą wszelkie kajdany…

Nędza i ucisk przeminą…

Tymczasem żegnaj, kraju kochany!

Żegnaj nam, biednych kraino! 

***************************************************************************Recytacja „ Czarna sukienka ”

Schowaj, matko, suknie moje,

Perły, wieńce z róż:

Jasne szaty, świetne stroje

-To nie dla mnie już!

Niegdyś jam stroje, róże lubiła,

Gdy nam nadziei wytrysnął zdrój,

Lecz gdy do grobu Polska wstąpiła

Jeden mi tylko przystoi strój:

Czarna sukienka!  

Pieśń” Krakowiak Kościuszki” (odtworzenie z płyty)

Pieśń” Pobudka krakusów)” (odtworzenie z płyty)***************************************************************************Narrator Pierwszy:

Dzięki patriotycznej postawie naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały ocalone. Naród polski marzył o wolnej ojczyźnie i walczył o nią - szli młodzi chłopcy na śmierć, byśmy dziś mieli wolny i własny krajWalczyli o Polskę i oddawali za nią życie. Tysiące Polaków ginęło na obcych ziemiach w Legionach Polskich pod wodzą Jana Henryka Dąbrowskiego oraz  służąc Napoleonowi. Potem nastąpiły powstania: listopadowe, krakowskie i styczniowe. Zaborcy byli jednak niestety zbyt silni.  Klęska! Historia jest przeciw nam! Trzeba czekać!

  ***************************************************************************

Recytacja – „Pożegnanie”         Chłopiec i dziewczynka stoją na środku

Chłopiec

Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła

Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła:

I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga,

Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.

Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie?

Tobiem winien miłość, a ojczyźnie życie!

Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka,

Niepodległość Polski to twoja Rywalka.

Dziewczyna

Czuję to, bom Polka! Ojczyzna w potrzebie,

Nie pamiętaj o mnie, nie oszczędzaj siebie.

Kto nie zna jej cierpień i głos jej przytłumi,

Niegodzien miłości i kochać nie umie.

*************************************************************************** 

Pieśń” Pieśń powstańców – 1863” (odtworzenie z płyty)**************************************************************************Narrator Drugi:

Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność zwykle krzyżami się mierzy. Bohater narodowy Polski walczył o wolność Naszą i Waszą, Moją i Twoją, A że wolność krzyżami się mierzy, pozostawił po sobie wiele mogił.

 *************************************************************************** Piosenka „ Biały krzyż ” Krzysztofa Klenczona (śpiew uczennicy przy akompaniamencie gitary)

Kwiaty pod krzyżem 

Podczas piosenki uczniowie układają znicze i kwiaty pod krzyżem z napisem „ Polegli za Ojczyznę ”. zapalają znicze.

 ***************************************************************************Narrator Pierwszy:

Społeczeństwo polskie podjęło walkę z wrogiem. Przeciwstawiało się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje i obrzędy. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych. Trzeba było  czekać! Być poddanym, ale mieć honor. Uczyć się języka polskiego i pamiętać o historii. A historię Polska ma piękną. 

*************************************************************************** Recytacja – „O Polsko”
O Polsko!

Święte twe imię

Po cichu i po kryjomu 

Z trwogą za siebie i innych 

Szeptano w ojców mych domu.

Prawdziwe jakieś nieprawdy

Opowiadano o Tobie

Mówiono, że jesteś świętą

Mówiono, że leżysz w grobie.

***************************************************************************Narrator Pierwszy:

Pod koniec XIX w. w Europie powstały dwa wielkie bloki silnych państw, które szykowały się do walki między sobą. Dla Polaków była to sytuacja wymarzona. Po raz pierwszy od czasów rozbiorów nasi zaborcy stanęli do walki przeciw sobie, wreszcie byli skłóceni. A o co im poszło? Jak zwykle… o bogactwa, o wpływy… a głównie o kolonie, czyli o ziemie zdobywane poza Europą. Austria i Niemcy byli w jednym ugrupowaniu a Rosja- trzeci z zaborców- sprzymierzyła się z Anglią i Francją,  przeciw swoim dawnym sojusznikom. A Polacy– jako ten przysłowiowy„trzeci” — pełni wiary w sens walki-wykorzystali sytuację, aby odzyskać niepodległość. Polacy wyczuwali swoją szansę. ale ktoś musiał ich poprowadzić, zwłaszcza, że w tym momencie znaleźli się między młotem i kowadłem 
„Wstań Polsko moja ...” recytacja uczennicy

Wstań, Polsko moja!

Uderz w czyn!

I znów przebojem w bój szalony!

Już płonie lont podziemnych min-

Krwawą godzinę biły dzwony-

Zerwane pęta , uderz w czyn!

                Wstań, Polsko moja!

                 Strząśnij proch!

                 Żałosne marzeń ucisz łkania!

                 Za tobą świty zmartwychwstania!

                 Z anielskich skrzydeł strząśnij proch!

Wstań, Polsko moja!

W ogniach zórz

Nowe się szlaki krwawią tobie!

O, lżej ci będzie w gromach burz

Niźli w zawiędłych wspomnień grobie -

Wstań, Polsko moja, w blaskach zórz!

***************************************************************************Narrator Drugi:
Polacy zastanawiali się nad tym, u boku którego z mocarstw walczyć, co ostatecznie będzie lepsze dla przyszłej Polski. Wielu naszych rodaków widziało szanse na odzyskanie niepodległości w walce u boku Austro -Węgier i Niemiec. Ten pomysł był dobry choćby z tego powodu, że w zaborze austriackim zawsze panowała największa swoboda, rozwijały się polska kultura i nauka, można było mówić po polsku. Inni chcieli walczyć po stronie Rosji… Kiedy w 1914 r. wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii.  

„Rozkwitały pąki białych róż” – śpiew uczennic

***************************************************************************Recytacja

Rozdzielił nas, mój  bracie
Zły los i trzyma straż–
W dwóch wrogich sobie szańcach
Patrzymy śmierci w twarz,

W okopach pełnych jęku,
Wsłuchani w armat huk,
Stoimy na wprost siebie -
Ja– wróg twój, Ty– mój wróg!

Los płacze, ziemia płacze,
Świat cały w ogniu drży…
W dwóch wrogich sobie szańcach Stoimy — Ja i Ty.

***************************************************************************Pieśń” Warczą karabiny” (odtworzenie z płyty)

***************************************************************************RecytacjaA

Pieśń” Wojenko, wojenko” (odtworzenie z płyty)

 Narrator Pierwszy:

W niedzielę, 10 listopada 1918 roku, wczesnym rankiem Józef Piłsudski  po przeszło rocznym pobycie w twierdzy magdeburskiej przybył do Warszawy. Tego samego dnia Polska Organizacja Wojskowa przystąpiła do rozbrajania żołnierzy niemieckich. Nazajutrz, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo Wojska Polskiego i powierzyła misję utworzenia Rządu Narodowego. Tego samego dnia w Compiegne ( Compień ) pod Paryżem Niemcy podpisały zawieszenie broni z mocarstwami zachodnimi. Jest to symboliczna data zakończenia I wojny światowej. Nastąpił koniec wojny. Coś, co mogło wydawać się tylko marzeniem, stało się prawdą! Państwo polskie po 123 latach niewoli odradzało się!

 ***************************************************************************Recytacja Naczelniku!

Ciebie długo czekali – nie ludzie,

Bo ludzie już nawykli do jarzma, co gniecie,

Lecz czekała Cię ziemia - najcudniejsza w świecie

I łany, co śnią cicho o wolności cudzie.

Czekały Ciebie pola i czarne zagony,

Czekały Ciebie kwiaty, co na łąkach kwitną,

Kraj cały łzami krzywdy ludzkiej przepojony,

 Wisły przecięty wstęgą srebrzysto - błękitną.

*********************************************************************************************************************************
 
Recytacja 

Dzień trochę dżdżysty, zimny i ponury

A miasto nasze dzisiaj takie rojne,

Wesoły rozgwar uderza o mury,

Biegną mężczyźni i kobiety strojne. 

Lud stawia wszędzie triumfalne bramy,

Domy przystraja kwieciem i zielenią,

Wszędzie napisy ,,Bywajcie’’ ,,Witamy’’

Biało-czerwone chorągwie się mienią! 

Radość ogólna, że wróg odszedł w wstydzie,

Każdy chce stwierdzić oczyma własnymi,

Wszędzie krzyk jeden: ,,Wojsko nasze idzie!

Wróg uszedł w hańbie! Jesteśmy wolnymi!’’. 

***************************************************************************

Recytacja

Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami.

Białego orła każdy w sercu ma.,

Wszyscy jesteśmy granic jej stróżami

Ty i ja! 
 
I taka będzie , jaką ją stworzymy ,

Wysiłkiem woli, pracą rąk i dusz.

Biedna i słaba , albo też potężna w blasku zórz! 

I nie on będzie winien , lecz my sami,

Jeżeli niemoc przeżre ją jak rdza,

Bo ona nami, a my nią jesteśmy

Ty i ja! 

***************************************************************************

Narrator Drugi:

Niepodległość przyszła jak długo oczekiwana wiosna. Przyszła i urzekła. Była   promienna, różnobarwna, pełna nadziei: Jakże ciebie przywitać, radosna swobodo?
I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem i  młodzieńczej poezji burzliwą urodą, co szła śpiewem przez miasto i wracała echem.

***************************************************************************Recytacja – pięciu uczniów
I. Kiedy nagle las zaszumi

mowę sosny gdy zrozumiesz

To jest Polska.

 II. Gdy zobaczysz gdzieś topole

królujące ponad polem.

To jest Polska.

 III. Gdy zobaczysz płowe wrzosy

rozbłyskane w kroplach rosy.

To jest Polska. 

IV. Kiedy drogim jest ci w życiu

 żyto srebrne przy księżycu.

To jest Polska. 

V. Ujrzysz biały krzyż wycięty,

hełm i pod nim piasek święty.

To jest Polska.

***************************************************************************Piosenka : Marek Grechuta „ Ojczyzna” (odtworzenie z płyty)

***************************************************************************„Ojczyzna moja” – recytacja uczennicy

Ojczyzna moja to malowane chaty,

Wichry szarpiące całunami chmur,

To błękit fali srebrną pianą tkany

To czarne hałdy i zielony bór. 

Ojczyzna moja to cisza wiejskich krzyży,

Ufne bociany z niespalonych strzech,

To uśmiech matki, kiedy się przybliży

do szkolnych okien, kiedy płynie śpiew. 

Ojczyzna moja to niespętane słowo,

Spiżowych haseł modlitewny dźwięk,

To myśl radosna, że już ponad głową

Nie załopocze czarnym skrzydłem lęk.

***************************************************************************Narrator Pierwszy:

Dziś mamy niepodległość. Ale zarówno teraz jak i wtedy, nie była i nie jest ona nam dana na zawsze. Niepodległe państwo wymaga umacniania dla dobra swych obywateli. Wymaga porozumienia ponad podziałami. Bo tylko zgodna praca konieczna jest dla rozkwitu naszych małych ojczyzn: miast i wsi. Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński pisał: "Otrzymawszy wolność, trzeba pamiętać, że ma ona być użyta do dobrego, a nie swawoli".

 *************************************************************************** Narratorzy wspólnie: Pamiętajmy: "Polak - to brzmi dumnie". Pamiętajmy – Ojczyzna, to brzmi dumnie. Starajmy się jej nie zawieść.

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”...

***************************************************************************

Janusz Radek albo Aneta Todorczuk - Perchuć „Ja to mam szczęście - Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos (odtworzenie z płyty) 

***************************************************************************Komenda: - Baczność! Sztandar szkoły… wyprowadzić! ( wyprowadzenie sztandaru ).   Spocznij! 

***************************************************************************