Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

SPRAWDZIAN W KLASIE DRUGIEJ TECHNIKUM ( stalinizacja, kolonializm).

GRUPA A.

 

1.       Wstępem do zawarcia Paktu NATO był: (0-1 punkt)

A)     Pakt Brukselski

B)      Pakt Waszyngtoński

C)      Pakt Warszawski

2.     Spośród podanych niżej państw podkreśl te, które należą do Układu Warszawskiego: (0-3 punkty)

NRD, Belgia, Francja, Bułgaria, Czechosłowacja, Hiszpania, Rumunia, Węgry, Portugalia, Chorwacja, Albania, Turcja.

 

3.       W roku 1952 do NATO przystąpiły: (0-1 punkt)

a)      RFN

b)      Turcja

c)       Grecja

4.       Wyjaśnij znaczenie skrótów: (0-9 punktów)

a)  EWG……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)      RWPG……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)       ZSRR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.     Podaj  5 elementów (cech, zjawisk) charakteryzujących stalinizm jako system totalitarny i wyjaśnij na czym polegały: (0-10 punktów)

a)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d)      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6.       Uzupełnij podany tekst: (0-10 punktów)

Największą potęga kolonialną po II wojnie światowej była ………………………………….., która miała blisko ………………….część świata. Pozostałością tego systemu jest dziś Commonwealth, czyli ………………………………………………………………….., do której należą m.in. RPA, ……………….., Kanada, …………………………….i ………………………..Razem jest obecnie …………………..(ile?)  niepodległych państw. Na czele tego ciała stoi ………………….(funkcja) ……………………………(imię)

nieprzerwanie od roku ………………………

 

7.      Obok podanych niżej państw napisz czy były kolonią czy państwem kolonialnym: (0-7 punktów)

a)      Francja …………………………………………………….

b)      Indie…………………………………………………….

c)       Holandia …………………………………………………

d)      Filipiny …………………………………………….

e)      Wyjaśnij różnicę między oba pojęciami;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.       

9.   Podaj 4 okoliczności i zjawiska, które umożliwiły przeprowadzenie dekolonizacji na świecie: (0- 4 punkty)

a)      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)       ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d)      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

10.   Wyjaśnij dokładnie zjawiska umiejscawiając je w czasie i miejscu oraz opisując ich przebieg i skutki: (0-10 punktów)

a)      Apartheid 

b)     „Praska Wiosna”

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………


SPRAWDZIAN W KLASIE DRUGIEJ TECHNIKUM ( stalinizacja, kolonializm).

GRUPA B.

 

11.   Wstępem do zawarcia Paktu NATO był: (0-1 punkt)

D)     Pakt Brukselski

E)      Pakt Waszyngtoński

F)      Pakt Warszawski

12.   Spośród podanych niżej państw podkreśl te, które należą do NATO: (0-3 punkty)

NRD, Belgia, Francja, Bułgaria, Czechosłowacja, Hiszpania, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Albania, Turcja.

 

13.   W roku 1955 do NATO przystąpiły: (0-1 punkt)

d)      RFN

e)      Turcja

f)       Grecja

14.   Wyjaśnij znaczenie skrótów: (0-9 punktów)

d)      EWG…………………………………………………………………………………………………………………………

e)      UW……………………………………………………………………………………………………………………………

f)       ZSRR………………………………………………………………………………………………………………………

 

15.   Podaj  5 elementów (cech, zjawisk) charakteryzujących stalinizm jako system totalitarny i wyjaśnij na czym polegały: (0-10 punktów)

f)       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

h)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

i)        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

j)        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

16.   Uzupełnij podany tekst: (0-10 punktów)

Największą potęga kolonialną po II wojnie światowej była ………………………………….., która miała blisko ………………….część świata. Pozostałością tego systemu jest dziś Commonwealth, czyli ………………………………………………………………….., do której należą m.in. RPA, ……………….., Kanada, …………………………….i ………………………..Razem jest obecnie …………………..(ile?)  niepodległych państw. Na czele tego ciała stoi ………………….(funkcja) ……………………………(imię)

nieprzerwanie od roku ………………………

 

17.   Obok podanych niżej państw napisz czy były kolonią czy państwem kolonialnym: (0-7 punktów)

f)       MAROKO …………………………………………………….

g)      BELGIA…………………………………………………….

h)      RPA …………………………………………………

i)        HISZPANIA …………………………………………….

j)        Wyjaśnij różnicę między oba pojęciami;