Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości i maturalnego.


Od września 2004 roku zorganizowałam zajęcia pozalekcyjne dla uczniów przygotowujących się do pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z historii. Dodatkowe zajęcia prowadziłam społecznie w roku szkolnym 2005/2006, w którym ostatni rocznik zdawał egzamin dojrzałości. W zajęciach uczestniczyła młodzież klas trzecich technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej – 3TZA, 3TZB, 3TZC. Zajęcia odbywały się systematycznie raz w tygodniu, po południu, w wymiarze 3 godzin lekcyjnych.

Od roku szkolnego 2005/2006 nieprzerwanie prowadzę społecznie zajęcia dodatkowe z uczniami przygotowującymi się do pisemnego egzaminu maturalnego (nowa matura) z historii w zakresie podstawowym. W kolejnych latach  prowadziłam społecznie takie zajęcia dodatkowe w wymiarze 2 godziny tygodniowo. 

Od roku szkolnego 2007/2008 nieprzerwanie prowadzę społecznie zajęcia dodatkowe z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach uzyskują wysokie wyniki z egzaminu, a zdawalność matury z historii i wos w szkole wynosi 100%.

 

Realizacja tego zadania umożliwiła mi doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy i wzbogacenie mojego warsztatu. Odczuwam satysfakcję z umiejętności zorganizowania zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie z chęcią uczestniczyli i którym pomogłam w utrwaleniu i opanowaniu wiadomości i umiejętności.

Dla uczniów wymierną korzyścią były pozytywnie zdane egzaminy. Ponadto wdrożyli się do systematycznej pracy i uświadomili sobie jej konieczność.

Prowadzone zajęcia rozszerzyły ofertę edukacyjną szkoły, a dzięki oferowanej uczniom pomocy zyskała ona szacunek w środowisku.