Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Nowa podstawa programowa

wchodzi w życie na mocy  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, Nr 4, z dnia 15 stycznia 2009).

Podstawa ta obowiązuje już w szkolach podstawowywch i gimnazjach, a obecnie, od września 2012 roku , w roku szkolnym 2012/2013 wchodzi do szkól ponadgimnazjalnych.

 

poniżej znajduje się link do trony przedstawiającej całość nowej podstawy programowej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Dz. U. Nr 4, poz. 17, 2009 r.