Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

W trakcie pracy naukowej i dydaktycznej często tworzymy bibliografie dotyczące interesujących nas tematów i potrzebne na zajęcia. W miarę poszukiwań bibliografia jest stale uzupełniana i rozrasta się, często stanowi inspirację do napisania artykułu czy recenzji, często jest wskazówką dla ambitnych uczniów, jeśli takich posiadamy w szkole.Poniżej przedstawiam stworzone przeze mnie na użytek szkolny bibliografie.

BIBLIOGRAFIA RODU OSSOLIŃSKICH:

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

1.Dydo Sabina, Ród Ossolińskich oraz legendy zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe, Iwaniska 2000.

2.Dydo Sabina, Ród Ossolińskich oraz Czerwona Róża z zamku „Krzyżtopór’ w Ujeździe, Iwaniska 2001.

3.Ossoliński Jerzy, Pamiętnik (1595 – 1621), oprac. Jan Kolasa i Jarema Maciszewski, pod red. Władysława Czaplińskiego, Wrocław – Warszawa 2004.

4.Makowski Tomasz, Poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633, Warszawa 1996.

5.Barłowska Maria, Jerzy Ossoliński-orator polskiego baroku, Katowice 2000.

6.Kapuścik Janusz, Mecenas i uczony Józef Maksymilian Ossoliński i jego działalność historycznoliteracka, Kraków 1979.

7.Ossoliński Józef Maksymilian, Korespondencja Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, zebrała i oprac. Władysława Jabłońska, Wrocław 1975.

8.Ossoliński Józef Maksymilian, Listy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Ambrożego Grabowskiego (1813-1826), oprac. Bogdan Horodyski, Wrocław –Warszawa 2006.

 

 

BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE

9.Kantecki Klemens, Franciszek Maksymilian Ossoliński, podskarbi wielki koronny, Lwów 1880.

10.Kubala Ludwik, Jerzy Ossoliński,t.1-2, Lwów 1883.

11.Bohomolec Franciszek, Życie Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, lubelskiego, lubomskiego, lubaczowskiego…starosty, Lipsk 1838.

(inne wydanie Warszawa 1805, inne wydanie Kraków 1860.)

12.Ryszkiewicz Andrzej, Zbiory artystyczne Józefa Kajetana Ossolińskiego:pierwsza publiczna galeria warszawska, Warszawa 1960.

13.Kosiński Józef Adam, Biblioteka fundacyjna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Wrocław – Warszawa 1971.

14.Biesiadecki Franciszek, Józef Maksymilian Ossoliński jako bibljofil, Lwów 1928.

15.Mikulski Tadeusz, Narodziny Biblioteki imienia Ossolińskich, Wrocław 1956.

16.Fischer Adam, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich: zarys dziejów, Lwów 1927. 

17.Pajączkowski Franciszek, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu w 1948 roku, Wrocław 1949.

18.Korzon Krystyna, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Wrocław 1992.

19.Biblioteka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu: informator, teksty oprac. Maria Zawialska, Wrocław 1987.

20.Heintsch Karol, Przewodnik po Bibliotece Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wrocław 1967.

21.Tajne druki Ossolineum: (1832 – 1834), oprac. i przemową opatrzył Henryk Łapiński, Wrocław 1977.

22.Albin Janusz, Z dziejów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich:studia i materiały, Wrocław 1978.

23.Matwijów Maciej, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939-1946, Wrocław 2003.

24.Kosiński Józef Adam, Ofiarodawcy Biblioteki Ossolineum 1817-1848, Wrocław 1968.

25.Wierczyński Stefan, Adam Junosza Rościszewski „przedstawiciel potomności” Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich i jego korespondencja z Wacławem Hanką, Poznań 1928.

26.Bruchnalski Wilhelm, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 8 maja 1817 – 8 maja 1917: (przypomnienie jubileuszu stuletniego), Lwów 1918.

27.Czerniakowska Małgorzata, Związki Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Pomorzem (1794-1803), 1997.

28.Gubrynowicz Bronisław, Józef Maksymiljan Ossoliński:człowiek i pisarz, Lwów 1928.

29.Kętrzyński Wojciech, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Lwów 1894.

30.Ossoliński Józef Maksymilian, Obrona autorstwa, wstęp i przyg. do druku Krystyna Korzon i Dobrosława Platt, Wrocław 1992.

31.Myjak Józef, Ossolin: (informator krajoznawczy), red. Anna Symonia Myjak, Sandomierz 1996.

32.Ossoliński Zbigniew, Pamiętnik, oprac. i wstępem poprzedził Józef Długosz, Warszawa 1983.

33.Albin Janusz, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1946-1953, Wrocław 1990.

34.Łempicki Stanisław, wspomnienia ossolińskie, Wrocław 1948.

35.Kętrzyński Wojciech, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, t.1, Lwów 1881, t.2, Lwów 1886, t.3, Lwów 1898.

36.Portrety ossolińskie: antologia wspomnień, wybrał,oprac. i biogramami opatrzył Eugeniusz Adamczak, Wrocław 1992.

37.Skaliński Romuald, Profesor Mieczysław Gębarowicz - opiekun Ossolineum, Toruń 2006.

38.Mękarski Stefan, 150 lat Ossolineum: odczyt wygłoszony w Londynie na zebraniu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii i Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w dniu 23 lutego 1968, Londyn 1968.

39.Ossolineum: 1817- 1967; księga pamiątkowa w 150- lecie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, red. naukowy Bolesław Olszewicz, Wrocław 1967.

40.Wojtal Józef, Wydawnictwo Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich:1878-1918, Wrocław 1976.

41.Trzynadlowski Jan, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1817-1967: zarys dziejów, Wrocław 1967.

42.Lewandowska - Jaraczewska Irena, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich za dyrektury Adama Kłodzińskiego 1839-1849, Wrocław 1980.

43.Pajączkowski Franciszek, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w ostatnim dwudziestoleciu: (1928-1948), Wrocław 1948.

44.Gębarowicz Mieczysław, Tyszkowski Kazimierz, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Lwowie, Lwów 1926.

45.Niebelski Zbigniew, W dobrach Ossolińskich. Klimontów i okolice,[dzieje miasta i dóbr rodu Ossolińskich na ziemi sandomierskiej], Klimontów 1999.

46.Taubowski Adam, Zapomniany przez Wiedeń, w: Polonika nr 121.

47.Minakowski Marek Jerzy, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, Kraków 2005.