Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH 

RELACJE W KLASIE

 
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Ankieta jest anonimowa. Właściwe odpowiedzi należy podkreślić lub wypełnić puste pola.

1.      Jestem:

a)      Dziewczyną

b)      Chłopcem

2.      Kogo w swojej klasie lubisz najbardziej? Podaj 1-3 nazwiska.

   A)……………………………………………………………….

   B)……………………………………………………………….

   C)……………………………………………………………….

3.      Z jakich powodów lubisz te osoby? Podaj 1-3 przyczyny.

   A)……………………………………………………………….

   B)……………………………………………………………….

   C)……………………………………………………………….

4.      Kogo szczególnie nie lubisz w swojej klasie? Podaj 1-3 nazwiska.

  A)……………………………………………………………….

  B)……………………………………………………………….

  C)……………………………………………………………….

5.      Z jakich powodów ich nie lubisz? Podaj 1-3 przyczyny.

  A)……………………………………………………………….

  B)……………………………………………………………….

  C)……………………………………………………………….

6.      Czy dobrze czujesz się w swojej klasie? Dlaczego? Wybierz właściwe pole.

      A) TAK, ponieważ…………………………………………………………………………

           …………………………………………………………………………………………......

B)     NIE, ponieważ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………........

7.      Czy w przyszłym roku chciałbyś chodzić do tej samej klasy? Wybierz właściwe pole.

A)    TAK

      B)  NIE

8.      Czy spotkałeś (łaś) się w swojej klasie z następującymi zjawiskami? Podkreśl tak lub nie.

   A) obmową swojej osoby    

    tak       nie         przez kogo?.......................................................

   B) obmową innej osoby       

    tak       nie         kogo?.................................................................

   C) obrazą swojej osoby        

    tak       nie         przez kogo?........................................................

   D) obrazą innej osoby          

    tak       nie         kogo?.................................................................

   E)  przemocą fizyczną wobec swojej osoby    

    tak       nie        przez kogo?........................................................

   F)  przemocą fizyczną wobec innej osoby      

    tak       nie        kogo?..................................................................

   G) kradzieżą własnych rzeczy          

    tak       nie        przez kogo?........................................................

   H) kradzieżą rzeczy innej osoby    

    tak       nie        kogo? .................................................................

9.     Kogo zaproponowałbyś do przeniesienia do innej równoległej klasy, jeśli zaistniałaby taka możliwość? Podaj 1-3 nazwiska.

   A)………………………………………………………………

   B)………………………………………………………………

   C)………………………………………………………………

10. Kogo zabrałbyś wtedy ze sobą? Podaj 1-3 nazwiska.

  A)…………………………………………………………………

  B)…………………………………………………………………

  C)…………………………………………………………………

11.Czy swoich przyjaciół masz?.. Podkreśl właściwą odpowiedź.

A)    W swojej klasie

B)     W naszej szkole, lecz w innej klasie

C)    Poza szkołą

12. Dlaczego przyszłaś na Wigilię klasową? Podaj 1-3 powody. Jeśli nie byłaś czytaj dalej.

      A)………………………………………………………………….

      B)…………………………………………………………………..

      C)…………………………………………………………………..

13. Dlaczego nie przyszłaś (szedłeś) na Wigilię klasową? Podaj 1-3 powody.

      A)…………………………………………………………………..

      B)…………………………………………………………………..

      C)…………………………………………………………………..

14. Czy wychowawca klasy należycie spełnia swe obowiązki?. Wybierz właściwe pole.

   A) TAK, ponieważ…………………………………………………………………………..

        ……………………………………………………………………………………………

        ……………………………………………………………………………………………

   B) NIE, ponieważ……………………………………………………………………………

        ……………………………………………………………………………………………

        ……………………………………………………………………………………………

15. Czy wychowawca jest tą osobą, do której zwracasz się ze swoimi problemami w klasie lub osobistymi? Wybierz właściwe pole.

  A) TAK, ponieważ…………………………………………………………………………...

  B) NIE, ponieważ…………………………………………………………………………….

16. Jakie rady przekazałabyś swojemu wychowawcy?

   A)……………………………………………………………………………………………

   B)……………………………………………………………………………………………

   C)……………………………………………………………………………………………

 OPRACOWALA : JOLANTA MAJSIAK

                                                     Dziękuję za wypełnienie ankiety


 

analiza odwiedzającychDarmowe zliczanie odwiedzających stronę - FreeStat.pl