Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

 ROK SZKOLNY 2011/12

 

 
SPRAWOZDANIE Z IMPREZY „DZIEŃ EUROPEJSKI”

     W dniu 13 kwietnia 2012 roku , o godz.11.50, w sali gimnastycznej, w Zespole Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług odbyła  się impreza ogólnoszkolna pod hasłem „Dzień Europejski” organizowana pod patronatem działającego w szkole Klubu Europejskiego. Impreza ta na stałe wpisała się już w kalendarz corocznych uroczystości szkolnych i niezmiennie od kilku lat przyciąga całą szkolną społeczność.

     W styczniu odbyło się zebranie organizacyjne, na którym opiekun klubu oraz wychowawcy klas dokonali wyboru państw należących do UE, które przewidziane zostały do tegorocznych prezentacji. Wyłączono kraje, które prezentowane były w roku poprzednim, a skupiono się na innych, których walory są równie ciekawe i warte podkreślenia. W trakcie spotkania wychowawcy dokonali losowania wybranych państw dla swoich klas. Łącznie w losowaniu uczestniczyło siedem klas naszej szkoły i stąd zaplanowano siedem prezentacji państw. Z losowania i uczestnictwa w imprezie, jak corocznie, zwolnione zostały klasy maturalne.

     Opiekun SKE - mgr Jolanta Majsiak - przypomniała również cele, treści i formy prezentacji państw obowiązujące uczestników. Wszyscy zgodnie uznali, że wzorem lat poprzednich, nie należy uczniom narzucać sztywnych reguł i rozwiązań, a dać upust ich inwencji, pomysłowości oraz kreatywności. Zapoznano również wychowawców z regulaminem oceny prezentacji i stoisk, który przedstawiamy poniżej.  


REGULAMIN OCENY PREZENTACJI:

1. Prezentacja powinna uwzględniać ogólne informacje na temat wylosowanego kraju, tak, by wydobyć jego charakterystyczne cechy i osiągnięcia np. położenie geograficzne, klimat, ludność, zarys historii, osiągnięcia kultury, nauki, techniki, zabytki sztuki, walory turystyczne, walory kuchni narodowej, ciekawostki geograficzne, historyczne, kulturalne, kulinarne, zwyczaje i tradycje narodowe, regionalne, świąteczne, rodzinne itp.;

2. W prezentacji powinny zostać wykorzystane różnorodne formy graficzne m.in. flaga i godło danego państwa, plakaty, plansze edukacyjne, tablice informacyjne, wykonane samodzielnie mapy, obrazy, modele itp.;

3. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 15 minut (za przekroczenie czasu będą przyznawane punkty karne);

4. Premiować należy atrakcyjność przekazu:

A) wykonanie piosenki przez uczniów (po polsku o danym państwie lub w języku danego państwa np. przebój w nowej aranżacji uczniów), wiersza, skeczu, scenki rodzajowej (fragmenty sztuki, dramy);

B) wykonanie tańca narodowego (regionalnego, ludowego) przez uczniów;

C) prezentację potraw narodowych czy specjałów narodowej kuchni;

D) pokaz mody - prezentację strojów narodowych (regionalnych, ludowych) lub znanych kreatorów mody;

5. Przy ocenie prezentacji należy również uwzględnić:

- zgodność z tematyką;

- celowość podanych informacji;

- zachowanie właściwej formy przedstawienia;

- oryginalność, pomysłowość;

- technikę i estetykę wykonania rekwizytów;

- ogólny wyraz artystyczny wystąpienia uczniów;

- poprawność i bogactwo języka wypowiedzi;

- właściwe gospodarowanie czasem;

- zainteresowanie widzów.

6. Maksymalna liczba przyznanych za prezentację punktów wynosi 10 (w odniesieniu do każdego członka Komisji Oceniającej, stąd przy ilości np. 6 członków Komisji klasa może uzyskać maksymalnie 60 punktów za prezentację danego kraju).

7. Pierwsze miejsce zdobywa zespół, który uzyska największą ilość punktów łącznie z punktacją za stoisko. Kolejne drugie i trzecie miejsce zajmą zespoły, które zdobyły odpowiednio mniejsze ilości punktów.

8. Przy równej ilości punktów dla danych zespołów klasowych nastąpi ponowne wewnętrzne głosowanie członków komisji w odniesieniu do tych zespołów. Wybór następuje większością głosów.


REGULAMIN OCENY STOISKA:

1. Stoisko powinno prezentować charakterystyczne cechy i osiągnięcia danego kraju m.in. w dziedzinie kultury, sztuki, techniki, a ponadto reprezentatywne zabytki sztuki, kulinaria, stroje narodowe itp.;

2. W prezentacji stoiska powinny zostać wykorzystane różnorodne formy graficzne np. flagi, godła danych państw, mapy, plakaty, tablice informacyjne, plansze edukacyjne, wystawki tematyczne, wykonane samodzielnie obrazy, modele itp.;

3. Wykorzystane rekwizyty powinny być jednoznacznie kojarzone z danym państwem;

4. Premiować należy autentyczne, oryginalne rekwizyty pochodzące z danego kraju;

5. Przy ocenie stoiska należy również uwzględnić:

- zgodność z tematyką;

- oryginalność, pomysłowość;

- dobór rekwizytów;

- technikę i estetykę wykonania rekwizytów;

- atrakcyjność wykonania;

- wygląd, wizualne wrażenie.

6. Maksymalna liczba przyznanych za stoisko punktów wynosi 10 (w odniesieniu do każdego członka Komisji Oceniającej, stąd przy ilości np. 6 członków Komisji klasa może uzyskać maksymalnie 60 punktów za prezentację danego kraju).

7. Pierwsze miejsce zdobywa zespół, który uzyska największą ilość punktów łącznie z punktacją za prezentację. Kolejne drugie i trzecie miejsce zajmą zespoły, które zdobyły odpowiednio mniejsze ilości punktów.

8. Przy równej ilości punktów dla danych zespołów klasowych nastąpi ponowne wewnętrzne głosowanie członków komisji w odniesieniu do tych zespołów. Wybór następuje większością głosów.


    W tym roku uczestnictwo zgłosiło łącznie SZEŚĆ klas – od pierwszych do trzecich technikum. Ich zadaniem było zaprezentowanie najciekawszych informacji o geografii, dziejach, kulturze, tradycjach i walorach wybranych krajów Unii Europejskiej. W prezentacjach wystąpiły kolejno klasy ( losowanie państw przez reprezentacje klasowe odbyło się w lutym 2012 roku, zaś losowanie kolejności występów na dwa dni przed imprezą) :

Kolejność prezentacji:

KL. 2TC –  WŁOCHY

KL. 1 TE – GRECJA

KL. 3TC –  HISZPANIA

KL. 3TB –  WIELKA BRYTANIA

KL. 2TE –  POLSKA

KL. 1 TD – NIEMCY

      Jak co roku impreza wypadła nadzwyczaj udanie, a wszystkie zespoły klasowe dały upust swojej inwencji, pomysłowości i kreatywności, wykorzystując rozliczne artystyczne talenty i możliwość zastosowania technik multimedialnych. Wszystkie klasy zaprezentowały niezwykle ciekawe stanowiska, pełne autentycznych rekwizytów, strojów historycznych i narodowych oraz specjałów kuchni regionalnych.

  Gromkimi brawami nagrodzono tańce – hiszpańskie paso doble i „Greka Zorbę”, pokazy mody włoskiej i starożytnej mody greckiej. Do gustu przypadły też publiczności: potyczki włoskiej, mafijnej rodziny i występy torreadorów.  

  Komisja oceniająca brała pod uwagę prezentacje państw w wykonaniu młodzieży oraz stoiska przygotowane wcześniej przez występujące klasy. Przewodnictwo w komisji przypadło – tradycyjnie - Dyrektorowi Szkoły – mgr Wojciechowi Bielskiemu. Ponadto w pracach komisji uczestniczyli nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnych.

   Wysoki poziom wszystkich prezentacji sprawił, że wybór zwycięzców okazał się dla komisji nadzwyczaj trudny. Ostatecznie wygrała prezentacja Polski w wykonaniu klasy 2TE, drugie miejsce otrzymała prezentacja Hiszpanii a trzecie ex aequo prezentacje Włoch i Niemiec. Reprezentacje klas otrzymały pamiątkowe dyplomy.

   Dzień Europejski łączy w sobie cele nauczania ujęte w programach kilku przedmiotów,  jak chociażby geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, sztuki, języków obcych, a nawet poniekąd języka polskiego czy biologii. Takie połączenie i urozmaicenie przekazywanych treści w odbiorze uczniów staje się o wiele ciekawsze i atrakcyjniejsze niż tradycyjna lekcja, zwłaszcza, jeśli przekazowi towarzyszy gra i zabawa. Z tego powodu realizacja treści poznawczych w toku „ Dni Europejskich” staje się prawdziwą „nauką poprzez zabawę”.

  W przypadku uczniów ZSOSiU impreza ta pozwala  również na wykorzystanie w pełni umiejętności zawodowych z zakresu krawiectwa i projektowania odzieży, fotografii i reklamy. Równocześnie często odkrywa także wiele innych talentów (śpiew, taniec, czy aktorstwo), które trzeba pielęgnować i pokazywać. Rywalizacja klasowa w ramach „Dnia Europejskiego” staje się zatem  swoistą promocją talentów i umiejętności artystycznych naszych uczniów.

   Koordynatorem całej imprezy była mgr Jolanta Majsiak. Zdjęcia w trakcie imprezy wykonywali nauczyciele przedmiotów fototechnicznych – mgr Remigiusz Sitek i mgr Jarosław Kwiatkowski.

   Impreza udowodniła raz jeszcze, że w naszych uczniach drzemie wiele różnych zdolności (śpiew, taniec, krawiectwo, malarstwo czy aktorstwo), które trzeba pielęgnować i pokazywać, dlatego jest też ona swoistą promocją talentów i umiejętności artystycznych naszych wychowanków. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uczniowie nie zawiodą i znowu „Dzień Europejski” będzie radosnym świętem naszej szkolnej społeczności

Galerię zdjęć z imprezy wykonanych przez w/w nauczycieli i notatkę informacyjną  przygotowaną przez Jolantę Majsiak zamieścił portal informacyjny miasta Radomia – www.cozadzien.com.pl w dniu 23.04.2012.

     Link do artykułu:   

http://www.cozadzien.com.pl/edukacja/ponadgimnazjalne/7961.html