Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

ANKIETA- MÓJ STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Zastanów się nad tym , jak przygotowujesz się do lekcji, jak pracujesz na lekcjach. Szczerze wypełnij ankietę, zaznaczając jedną odpowiedź.

1.Czy Twoim zdaniem wyniki w nauce, które osiągasz w tym semestrze są:
a) wysokie w porównaniu z Twoimi możliwościami
b) przeciętne
c) niskie w porównaniu z Twoimi możliwościami
d )są bardzo niskie

Podaj 3 powody tego stanu rzeczy :………………………………………………………………………………………

2.Czy jesteś aktywny na lekcjach?
a) tak, na większości lekcjach
b) tak, ale tylko na niektórych (na jakich? ..............................................)
c) boję się zgłaszać, mimo że potrafię się wypowiedzieć i znam odpowiedź
d) nie uczestniczę aktywnie w lekcji, jestem bierny

3.Czy systematycznie przygotowuję się z lekcji na lekcję
a) zawsze
b) czasami (ile razy w tygodniu?...........................................)
c) tylko wtedy, gdy jest zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka
d) nigdy

4.Czy zadania domowe odrabiasz
a) zawsze w domu z dokładnością i starannością
b) czasami (ile razy w tygodniu?...........................................)
c) często zapominam o zadaniach domowych
d) nie odrabiam zadań domowych, najwyżej je spisuje od innych

5.Ile czasu poświęcasz w domu na przygotowanie się do lekcji
a) ok. ½ godz.
b) ok. 1 godz.
c) ok. 2 godz.
d) 3 godz. i powyżej

6.Zakreśl jedno ze zdań, które dotyczy Ciebie
a) przygotowuję się w domu do lekcji samodzielnie i potrafię wykonać zadania
b) przygotowuję się w domu do lekcji samodzielnie, ale mam problem z wykonaniem niektórych zadań
c) do lekcji przygotowuję się z czyjąś pomocą
d) próbuję się przygotować do lekcji, odrobić zadania domowe, ale nie mogę liczyć na pomoc

7.Przygotowując się do lekcji
a) odrabiasz tylko prace pisemne
b) analizujesz i powtarzasz tematy z ostatnich lekcji z notatek z zeszytu
c) powtarzasz tematy analizując notatki z zeszytu, podręcznika, ćwiczeń
d) przygotowujesz tylko książki i zeszyty na następny dzień.

8.Na ile punktów ocenisz swoje przygotowanie do lekcji, wywiązywanie się z obowiązków szkolnych w skali od 1 do 5
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

9. Czy posiadasz wszystkie wymagane podręczniki?

a)  tak – wszystkie

b)  niektóre – brakuje mi ok……………….

c)  nie posiadam wcale

10. Jak często rozmawiasz z rodzicami na tematy szkoły, nauki i swoich ocen?

a)  codziennie

b)  1-3 razy w tygodniu

c)  1-3 razy w miesiącu

d)  wcale nie rozmawiam

11.Jak często rodzice kontrolują Ci zeszyty i prace domowe?

a)  codziennie

b)  1 raz w tygodniu

c)  2-4 razy w tygodniu

d)  2-4 razy w miesiącu

e)  wcale

12. Czy warto się uczyć?

a)  tak, bo ………………………………………………………………….......................................................

b)  nie, bo  …………................................................................................................

 

 

DZIĘKUJĘ BARDZO ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY.