Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

MIŁOŚĆ W BIBLII CZ. II

* Dla zainteresowanych Hymn o miłości znajdujący się we fragmencie „Pierwszego Listu do Koryntian” autorstwa św. Pawła to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych tekstów biblijnych. Bardzo często jest on czytany przy okazji zawierania małżeństwa, stanowiąc niejako drogowskaz dla wstępujących w związek małżeński, jaka powinna być ich wzajemna miłość. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał zwyczaj, iż czytając ten hymn w miejsce słowa miłość wstawiano słowo Jezus, bądź Bóg. Nie jest to niezgodne z rzeczywistością, gdyż - jak naucza św. Jan Apostoł - Bóg jest miłością. W przesłaniu św. Pawła miłość jest najważniejszym przykazaniem Chrystusa i streszczeniem całej nauki ewangelicznej, jest fundamentem dzieła Odkupienia ludzkości dokonanego przez Chrystusa.

 

CECHY MIŁOŚCI WEDŁUG ŚWIĘTEGO PAWŁA

 • cierpliwość, która pozwala człowiekowi na znoszenie trudności i przeciwności losu oraz  umożliwia  wytrwałe zmierzanie do celu; to właśnie dzięki cierpliwości wszystko znosi i wszystko przetrzyma;
 • łaskawość, którą można rozumieć jako ludzką życzliwość i dobroduszność;
 • wolność od zazdrości;
 • brak pogoni za poklaskiem, sławą, szukania swego - nawet tego, co się należy, ze swoich praw;
 • wolność od pychy, która jest korzeniem wszelkiego grzechu;
 • brak bezwstydu, a więc szacunek dla ludzkiej godności i intymności;

·         brak gniewu nawet wtedy, gdy jest on jedyną możliwą reakcją ze strony człowieka;

 • nie pamięta złego, a więc zdolna jest przebaczać i zapominać doświadczone zło;
 • nie cieszy się z niesprawiedliwości - bez względu na to, czy doświadcza jej wróg, czy też przyjaciel;
 • współweseli się z prawdą, to znaczy w prawdzie znajduje powód radości;
 • wszystkiemu wierzy, ale nie należy tego utożsamić z naiwnością - chodzi przede wszystkim o wiarę w człowieka;
 • we wszystkim pokłada nadzieję, a nadzieja to jedna z głównych cnót i wartości dla człowieka;
 • wszystko przetrzyma - nawet ataki gniewu i nienawiści czy przykrości i upokorzenia;
 • nigdy nie ustaje - jest bezkresna, nieskończona i nieprzemijająca jak sam Bóg, który nie ma początku ani końca.
 • przewyższa wartością nawet chwalebne i dobre czyny, które znajdują uznanie w Ewangelii, jak jałmużna, ofiarność wyrażająca się w gotowości na wydanie ciała na spalenie;
 • przewyższa wartością dar języków, dar prorokowania, rozległą wiedzę, czy też znajomość najbardziej ukrytych tajemnic.

 

   * Czy wiesz, że...W zawartej w Starym Testamencie "Pieśni nad pieśniami" przypisywanej – chociaż bez pewności - królowi Salomonowi - opisano w piękny i bardzo intymny sposób miłość między mężczyzną (Oblubieńcem) a kobietą (Oblubienicą). „ Jam miłego mego, a mój miły jest mój” (Pieśń nad Pieśniami 6,3) – mówi czule Oblubienica o swym Oblubieńcu. Ale oprócz tej dosłownej interpretacji,  w miarę rozwoju studiów nad analizą Biblii, myśl i tradycja chrześcijańska uznaje metaforyczność i wielopłaszczyznowość opisywanego tam uczucia doszukując się w nim idealnej i nieograniczonej miłości Boga (Chrystusa) do narodu izraelskiego czy jeszcze szerzej – do wszystkich wiernych, czyli Kościoła.

 

BIBLIOGRAFIA:

1.      E. Adamiak, Kobiety w Biblii. Stary Testament, Warszawa 2006.

2.      Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. V, wyd. Pallottinum 2009.

3.      A. Chouraqui, Życie codzienne ludzi Biblii, Warszawa 1995.

4.      W. Chrostowski, Rzeczywistość i  symbolika kobiety w Biblii, w: Pastores 14 (1) 2002, s. 17.

5.      Ilustrowany przewodnik po Biblii. 400 fascynujących pytań i odpowiedzi, które pomogą lepiej zrozumieć Pismo Święte, wyd. zbiorowe, Warszawa 2003, s.128-178.

6.      D. Kowalczyk, Zmartwychwstanie uczuć, w: Życie duchowe , nr 59/2009. Lato. Uczucia w życiu duchowym, s. 4-6.

7.      A, Ohler, Postacie kobiet w Biblii, Kraków 1996