Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Nauczanie historii w szkole w ujęciu chronologicznym o wiele więcej przynosi korzyści dla uczniów jeśli tematy podręcznikowe umiejętnie powiążemy z historią regionalną. Uczeń chętniej i szybciej przyswoi sobie wiele faktów, o ile przedstawimy mu zagadnienia polityczne, gospodarcze czy społeczno - kulturalne na tle „własnego podwórka”, odwołując się do znanej mu przestrzeni rodzinnego miasta i jego okolicy.  Wielce słusznym jest przecież kultywować pamięć o zacnych ludziach, których wydała Ziemia Radomska  i o wielkich wydarzeniach historycznych, których była świadkiem.

W tym miejscu zamieszczam własne artykuły dotyczące bogatej przeszłości regionu radomskiego, a odnoszące się do tematów, które mnie zainteresowały. Inspiracją do ich napisania była lektura pozycji z historii regionalnej, do których odwołuję się w trakcie swoich działań dydaktycznych w szkole.