Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

budynek uj

Siedziba Instytutu Historii UJ. Zdjęcie pochodzi z oficjalnej strony internetowej IH UJ.

       1. W latach 1990-1995 odbyłam 5-letnie dzienne studia magisterskie w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując z dniem 27 czerwca 1995 roku tytuł magistra historii ze specjalnością nauczycielską z wynikiem bardzo dobrym. Pracę dyplomową pt."Pielgrzymi polscy w Ziemi Świętej w latach 1350-1450", ocenioną jako bardzo dobra z wyróżnieniem, przygotowałam pod kierunkiem prof.dr hab. Danuty Quirini-Popławskiej. Studia nadały mi kwalifikacje do nauczania historii w szkole na wszystkich poziomach - od szkoły podstawowej po ponadgimnazjalną.


 
budynek a ped

Budynek główny Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zdjęcie

pochodzi z oficjalnej strony internetowej uczelni.

       2. W latach 1999-2001 odbyłam wyższe studia zawodowe w Instytucie Geografii na Wydziale Geograficzno - Biologicznym Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku geografia, uzyskując z dniem 3 czerwca 2001 roku tytuł licencjata geografii z wynikiem bardzo dobrym. Pracę dyplomową pt." Jasło jako ośrodek powiatowy", ocenioną jako bardzo dobra z wyróżnieniem, przygotowałam pod kierunkiem prof.dr hab. Jana Rajmana. Studia nadały mi kwalifikacje do nauczania geografii w szkole na poziomie gimnazjum.


budynek
  

Budynek Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębioczości w Ostrowcu

Świętokrzyskim.Zdjęcie pochodzi z oficjalnej strony internetowej uczelni.

      3. W latach 2005-2007 odbyłam trzysemestralne kwalifikacyjne Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Politologii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Pracę dyplomową pt. "Realizacja treści programowych w zakresie kultury europejskiej i polityki kulturalnej Unii Europejskiej na lekcjach przedmiotu: wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej" przygotowałam pod kierunkiem mgr Grażyny Malinowskiej. Studia nadały mi kwalifikacje do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.