Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Korzystanie ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Systematycznie uczestniczę z różnymi klasami w ramach lekcji historii oraz w ramach zajęć koła historycznego w organizowanych przez muzeum wystawach:

    1.„Skąd nasz ród…Wczesne średniowiecze w krainie między Wisłą, Pilicą a Kamienną”.

2.„Zanim powstało miasto – początki Radomia” – wystawa stała.

3.„Był zamek” – wystawa stała.

4.„Jacek Malczewski – malarstwo” – wystawa stała.

5.„Sekrety egipskich mumii, czyli stąd do wieczności”.

6.„W promieniach egipskiego słońca…”

Podczas zwiedzania wystaw aktywnie zachęcam młodzież do dokładnego zapoznawania się z treścią prezentowanych wystaw, zadawania oprowadzającym dodatkowych szczegółowych pytań.
 

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu historii ojczystej i regionalnej. W przystępny sposób przyswoili sobie także wiele treści z zakresu historii sztuki i religii. Nabyli nawyk obcowania z kulturą wysoką. Lekcje i zajęcia w muzeum stanowiły ciekawe urozmaicenie zajęć lekcyjnych i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.