Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

      Pracę zawodową podjęłam po skończeniu studiów w roku 1995. Przez kilka pierwszych lat związana byłam ze szkołą podstawową, a w latach 1999-2002 pracowałam w gimnazjum jako nauczyciel historii i geografii. W 2004 roku podjęłam pracę w szkole ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół Odzieżowych w Radomiu, w którym jestem nadal aktualnie zatrudniona (obecnie Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług) Początkowo uczyłam tutaj jedynie historii, ale po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie nauczam również tego przedmiotu jako drugiego obok historii. 

         Posiadam stopień awansu nauczyciela dyplomowanego uzyskany w dniu 7 sierpnia 2008 roku. Od grudnia 2005 roku jestem wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do egzaminu maturalnego z historii. Od 2006 roku jestem powoływana do sprawdzania arkuszy maturalnych z historii.

      W szkole od września 2007 do czerwca 2012 roku roku sprawowałam opiekę na Szkolnym Klubem Europejskim, a stąd koordynowalam organizację Dnia Europejskiego. Nieprzerwanie od roku szkolnego 2005/2006  opiekuję się również pocztem sztandarowym naszej szkoły, z którym uczestniczę w różnych rocznicowych uroczystościach na terenie Radomia. Ponadto jestem odpowiedzialna za coroczną organizację akademii szkolnych z okazji Święta Niepodległości.  Rokrocznie od 2004 roku organizuję dla maturzystów zajęcia fakultatywne przygotowujące ich do egzaminów maturalnych z historii, zaś od roku 2008 obok fakultetu historycznego prowadzę również fakultet z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Obecnie - od roku 2010 - sprawuję funkcję wychowawcy klasy technikum, oddział "B" o profilu fototechnik.

        W tym roku szkolnym, z początkiem września 2014 roku, rozpoczęłam  siedemnasty rok pracy zawodowej. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej otrzymałam dotychczas ośmiokrotnie nagrodę dyrektora szkoły (w latach 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014). Nieprzerwanie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez wyższe studia zawodowe z geografii i podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie, liczne kursy, szkolenia i warsztaty. Dbam o warsztat pracy, motywuję wychowanków do nauki. W pracy zawodowej stawiam nacisk na: sprawiedliwe i obiektywne ocenianie ucznia, kulturę osobistą, szacunek dla moich wychowanków. Jestem postrzegana jako nauczyciel wymagający, dbający o porządek i dyscyplinę, a jednocześnie oddany uczniom, zaangażowany w rozwiązywanie ich problemów, ciepły i z poczuciem humoru. Najbardziej lubię, gdy uczniowie wykazują zainteresowanie tematem, chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, gdy ich wysokie oceny potwierdzają mój zapał w przekazywanie im wiedzy i dają w ten sposób zadowolenie obu stronom.

    Jestem nauczycielką z tzw. "powołania" cokolwiek to znaczy. Uwielbiam pracować z młodzieżą, mam z nią dobry kontakt. Natura wyposażyła mnie w donośny głos, empatię i coś, co nazywam pedagogiczną intuicją - umiejętność przewidywania zdarzeń i problemów pedagogicznych, podejmowania trafnych decyzji wychowawczych oraz takiego pokierowania uczniem, aby czuł, że wszystko zależy od niego, że sam steruje swoim losem i karierą w szkole ...Najpiękniejsze momenty w pracy zawodowej to zwykle koniec roku szkolnego. Nie dlatego, że otrzymuję kwiaty jako dowód wdzięczności (bo przecież każda kobieta je lubi, nawet nie związana z profesją nauczycielską), ale często słyszę skandowanie uczniów :"dziękujemy, dziękujemy". Takie reakcje dają mi poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec moich wychowanków. Młodzież umie docenić to, że wymagając od nich, wymagam wiele od siebie samej, a zmuszając ich do rzetelnej pracy nad sobą, sama stawiam sobie wysoką poprzeczkę. 

 

" Najlepszym jest ten nauczyciel, który ucząc, potrafi tchnąć przyjemność w dusze uczniów" (łacińskie)