Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Jako nauczyciel historii rokrocznie jestem odpowiedzialna za zorganizowanie i realizację szkolnych akademii rocznicowych upamiętniających ważne momenty w dziejach narodu polskiego i państwowości polskiej.

W kolejnych latach począwszy od roku szkolnego 2004/2005 przygotowałam i zaprezentowałam na forum szkoły akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku.

Data 11 listopada 1918 roku zajmuje w świadomości Polaków niezwykłe miejsce. Oto po 123 latach niewoli, wykorzystując sprzyjające okoliczności, nasz kraj znów wolny pojawił się z powrotem na mapie Europy i świata, a naród polski ujarzmiany dotąd przez zaborców, cieszył się swobodą. Przywiązanie do tej, co nie zginęła, pozwoliło wychodzić Polakom z najtrudniejszych opresji, stawiać czoło poważnym problemom polskiej egzystencji narodowej.

Zgodnie z tradycją i ceremoniałem szkoły corocznie odbywają się w Zespole Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług uroczyste akademie z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem całej społeczności szkolnej. Co roku opracowuję montaż słowno-muzyczny i sprawuję pieczę nad przygotowaniami do akademii, a potem jej przebiegiem.

Przygotowane widowiska słowno-muzyczne przypominają okoliczności utraty wolności przez nasz kraj, kręte drogi Polaków do niepodległości w czasie 123 lat niewoli, począwszy od 1772 roku, przez walki powstańcze XIX wieku aż po upragniony dzień 11 listopada 1918 roku. Przedstawiają również niezłomną walkę narodu polskiego o zachowanie swojej świadomości narodowej, religii i obyczajów, pomimo intensywnej rusyfikacji i germanizacji stosowanej przez zaborców. Narracja przeplatana patriotycznymi wierszami, znanymi pieśniami i piosenkami powstańczymi oraz legionowymi oddaje w pełni atmosferę tamtych czasów. Apel zmusza również do refleksji na temat wolności – wartości bezcennej dla istnienia i trwania każdego narodu. Celem akademii jest nie tylko ukazanie żmudnych dróg Polaków do niepodległości, ale też kształtowanie uczuć patriotycznych i dumy narodowej, budzenie szacunku i przywiązania dla tradycji 11 listopada, wzbudzenie poszanowania dla wartości, o jakie walczyli nasi dziadowie i ojcowie.

W roku szkolnym 2005/2006 przygotowałam i zaprezentowałam również akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku (w kolejnych latach ze względów organizacyjnych, z uwagi na wykorzystanie sali gimnastycznej na egzaminy maturalne, podjęto decyzję o rezygnacji z tych akademii i przestano je ujmować w kalendarzu imprez szkolnych).

    Moje zadania w tym zakresie polegają na:

  • Opracowaniu scenariusza montażu słowno – muzycznego,

  • Doborze okolicznościowych wierszy i pieśni patriotycznych,

  • Doborze uczniów – recytatorów i wokalistów,

  • Sprawowaniu pieczy nad przygotowaniem uczniów do występu,

  • Współpracy z nauczycielami informatyki (nagłośnienie sali gimnastycznej) i przedmiotów zawodowych (oprawa plastyczna akademii).

  • Czuwaniu nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem uroczystości.

 


Scenariusze akademii szkolnych zamieszczam w podstronie "Scenariusze"