Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

PRACA Z MATERIAŁEM STATYSTYCZNYM Z WOSU – STRUKTURA DEMOGRAFICZNA W POLSCE

 

1.Posługując się tabelą 1 odpowiedz na pytania: (dane w tysiącach)

a)      czy w latach 2005 – 2030 wzrośnie czy spadnie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym ? o ile ?

.......................................................................

                  

b)      czy w latach 2005 – 2030 wzrośnie czy spadnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym? O ile?

......................................................................

 

Ludność - wiek

2005

2010

2015

2020

2025

2030

0-17 lat

7835

6811

6296

6070

5785

5325

18- 59/64

24403

24658

23861

22620

21559

20771

65 i więcej

5885

6431

7468

8540

9254

9597

 

2.Jak nazywa się proces wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym?

.................................................................................................

3.Jak nazywa się proces spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym?

.................................................................................................

4.Podaj trzy najważniejsze Twoim zdaniem przyczyny malejącej liczby urodzin w Polsce po 1990 roku?

a).............................................................................................

b).............................................................................................

c).............................................................................................

 

5. Podaj trzy najważniejsze Twoim zdaniem skutki malejącej liczby urodzin w Polsce po 1990 roku?

a)..............................................................................................

b)..............................................................................................

c)...............................................................................................

 

6.Posługując się tabelą nr 2 odpowiedz na pytania:

c)      ile obecnie trwa przeciętna długość życia w Polsce? ...................................................................................

d)     ile wynosiła w 2002 roku? O ile się zmieniła?

...................................................................................

e)      jak zmieni się ten wskaźnik w przyszłości – wzrośnie , czy spadnie? O ile?

...................................................................................

f)       jak sądzisz dlaczego tak się dzieje? Podaj 3 argumenty

   

 

 

2002

2010

2020

2030

Długość życia

74,5

76,9

78,7

80