Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Poniżej zamieszczam aktualny wykaz programów nauczania i podręczników wybranych przeze mnie do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach  technikum .Obowiązywać on będzie również w roku szkolnym 2012/13 w odniesieniu do klas drugich, trzecich i czwartych.W klasach pierwszych od roku 2012/2013 zaczyna obowiązywac nowa podstawa programowa.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  1. PROGRAM NAUCZANIA.

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

Numer dopuszczenia MENiS: DKOS – 5002 - 4/04

       2. PODRĘCZNIK

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Autorzy: Zbigniew Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz.

Numer dopuszczenia MENiS: 139/04.

 

HISTORIA 

1. PROGRAM NAUCZANIA.

Historia. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Numer dopuszczenia MENiS: DKOS – 4015 – 90/02

2. PODRĘCZNIK – KLASA II

Historia 2. Czasy nowożytne. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Autorzy: Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak.

Numer dopuszczenia MENiS: 172/03

3. PODRĘCZNIK – KLASA III

Historia 3. Historia najnowsza. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Autorzy: Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak.

Numer dopuszczenia MENiS: 427/03