Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu.

Jako opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego nawiązałam współpracę z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu.

RCIE wspierało mnie w prowadzeniu bieżącej działalności Klubu udostępniając uczniom – za moim pośrednictwem - publikacje zwarte i broszury z dziedziny integracji europejskiej, które wykorzystywaliśmy na zajęciach i w trakcie przygotowań do Dnia Europejskiego w naszej szkole.

Ponadto Centrum Informacji Europejskiej sponsorowało część nagród, jakie poszczególne klasy otrzymały za zajęcie czołowych miejsc w trakcie Dnia Europejskiego. Nagrodami były publikacje dotyczące struktury i działalności Unii Europejskiej oraz funkcjonowania Polski w ramach struktur unijnych.

Dzięki mojej inicjatywie szkoła skorzystała również z oferty edukacyjnej Centrum skierowanej do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomskiego. Oferta ta polega na prowadzeniu przez przedstawicieli Centrum Lekcji Europejskich poświęconych szeroko rozumianej tematyce europejskiej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Konsultanci RCIE przeprowadzili w naszej szkole dwie takie lekcje:

1. „Dziedzictwo kulturowe krajów członkowskich Unii Europejskiej”;

2. „Rynek pracy Unii Europejskiej. Możliwości zatrudnienia, europejskie zawody przyszłości”.

Udział w wykładach brali uczniowie drugiej i trzeciej klasy technikum oraz klasy drugiej zasadniczej zawodowej. Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wzbudziły żywe zainteresowanie uczniów.

 

Współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu wzbogaciła moje doświadczenia zawodowe, zdolności organizacyjne oraz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Odczuwam satysfakcję z uzyskania pomocy w realizacji działań Szkolnego Klubu Europejskiego, w organizacji Dnia Europejskiego oraz ze zorganizowania uczniom Lekcji Europejskich, które przyniosły im wymierne korzyści.

Uzyskane od RCIE publikacje i broszury służyły jako pomoc dydaktyczna na zajęciach Klubu Europejskiego oraz pomoc w realizacji projektów prowadzonych przez Klub, w tym Dni Europejskich. Publikacje te pozwoliły na uatrakcyjnienie zajęć Klubu, wspomogły uczniów w przygotowaniach do Dnia Europejskiego, zwiększając zasób ich wiedzy i ciekawostek o państwach członkowskich Unii Europejskiej. Cenne i przydatne w dalszej nauce były również nagrody książkowe, jakie uczniowie otrzymali na własność za wysokie lokaty podczas prezentacji państw Unii Europejskiej.

Lekcje Europejskie, prowadzone przez konsultantów RCIE, pozwoliły uczniom na wydatne zwiększenie posiadanej przez nich wiedzy o dziedzictwie kulturowym Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim o walorach kulturalnych państw UE oraz ich najcenniejszych zabytkach architektury i sztuki wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Uczniowie pozyskali również szereg praktycznych informacji m.in. na temat: możliwości zatrudnienia Polaków w państwach członkowskich Unii, poszukiwanych na rynkach europejskich zawodów, poziomu życia polskich imigrantów, warunków i kosztów pobytu na terenie UE. Wiedza ta będzie im szczególnie przydatna w planowaniu dalszej kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole.

Podjęta z RCIE współpraca poszerzyła zakres działań szkoły i podniosła jakość jej pracy.