Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Tutaj zamieszczam propozycje zadań do wykorzystania na lekcjach historii.


ZADANIA Z RACHUBY CZASU W KLASIE PIERWSZEJ:


1.OKREŚL, KTÓRY TO WIEK:

476 p.n.e.-                               1000-

476-                                        1410-

44 p.n.e.-                                789 p.n.e.-

101-                                        2009-

966-                                        377-

1678 p.n.e.                              78 p.n.e.-

 

2.UPORZĄDKUJ EPOKI CYFRAMI OD 1 DO 6:

prehistoria

historia nowożytna

historia współczesna

historia starożytna

historia średniowieczna

historia najnowsza

 

3. ILE LAT UPŁYNĘŁO OD:

bitwy pod Grunwaldem-

wybuchu II wojny światowej-

wybuchu i wojny światowej-

pierwszego rozbioru Polski-

chrztu Polski-

śmierci Kazimierza Wielkiego-

 

4. WYJAŚNIJ POJĘCIA:

 

DEKADA-.............................................................

............................................................................


ERA-....................................................................

............................................................................


EPOKA-...............................................................

............................................................................


 PRACA Z TEKSTEM ŻRÓDŁOWYM - KLASA DRUGA

 

GALL ANONIM O WYPĘDZENIU BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO Z POLSKI

„....Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można powiedzieć, że sam będąc pomazańcem (Bożym) nie powinien był (drugiego) pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś sami ani nie usprawiedliwiamy biskupa - zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swych praw – lecz pozostawmy te sprawy, a opowiedzmy, jak przyjęto go na Węgrzech...”

 

PYTANIA:

  1. Jak autor próbuje wytłumaczyć się z tego, że nie opisuje szczegółowo zatargu miedzy królem Bolesławem i biskupem Stanisławem?

  2. Wskaż słowa, których kronikarz używa na określenie Bolesława i Stanisława. Czy oddają one jego stosunek do króla i biskupa? Uzasadnij.

  3. Jakie stanowisko zajął autor wobec konfliktu króla z biskupem?

  4. Jak kronikarz ocenia postępowanie władcy, a jak biskupa? Jakie motywy nimi kierowały?

  5. Jak sądzisz dlaczego autor kroniki wypowiada się o tak ważnej sprawie w tak lakoniczny sposób?

  6. Wyjaśnij pojęcie: pomazaniec Boży.

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................