Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I AGRESJI W SZKOLE

 

Udzielając odpowiedzi możesz zaznaczyć kilka podpunktów.

 

  1. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej klasie?

a)      TAK

b)      NIE

 

  1. Czy byłeś na terenie szkoły ofiarą?

a)      przezywania, wulgarnych wyzwisk

b)      rękoczynów (bicia)

c)      wymuszenia (pieniędzy, jedzenia)

d)     bicia, aktów rozboju

e)      zastraszania, pogróżek

f)       molestowania fizycznego

g)      prowokowania do bójki

h)      kradzieży

i)        znęcania psychicznego

j)        w jakiś inny sposób

k)      na nic nie byłem narażony

 

  1. Czy w naszej szkole są grupy, które?

a)      pobierają haracze

b)      sprzedają narkotyki

c)      znęcają się fizycznie lub psychicznie

d)     okradają innych

e)      nic nie wiem o takich przypadkach

 

  1. Czy będąc świadkiem powyższych sytuacji poinformowałeś o tym?

a)      dyrektora szkoły

b)      wychowawcę

c)      rodziców

d)     bałam się /bałem się

 

  1. Kogo boisz się najbardziej w szkole?

a)      nauczycieli

b)      pana dyrektora

c)      innych pracowników

d)     rówieśników z Twojej klasy

e)      kolegów z innych klas

f)       innych (napisz kogo)

 

  1. Czy opuściłeś chociaż raz zajęcia szkolne, gdyż bałeś się, że:

a)      zostaniesz pobity

b)      inni będą Ci dokuczali

c)      nie zdarzyła mi się taka sytuacja

 

  1. Kiedy w szkole czujesz największe zagrożenie?

a)      na lekcjach

b)      na korytarzu na przerwach

c)      w parku przed szkołą na przerwach

d)     po lekcjach w pobliżu szkoły

 

    8.  Wymień miejsca w otoczeniu szkoły, w których czujesz się najmniej bezpiecznie:

a)      park

b)      bloki na pobliskim osiedlu

c)      ulica

d)     nie ma takich miejsc

 

   9.  Czy spokój i bezpieczeństwo w szkole zakłócały osoby nie będące uczniami szkoły?

e)      tak

f)       nie

g)      nie wiem

 

10. Czy Twoim zdaniem na stosowanie przemocy mają wpływ?

a)      telewizja

b)      filmy wideo

c)      czasopisma

d)     przykład brany od własnej rodziny

e)      zachowania kolegów

f)       zachowania dorosłych

g)      inne (jakie?)

 

11. W jaki sposób reagujesz na przemoc okazaną Tobie?

a)      nie bronię się

b)      bronię się (oddaję)

c)      uciekam

d)     wzywam pomocy

e)      mówię dorosłym

f)       proszę swoich kolegów o pomoc

g)      w inny sposób (jaki?)

h)      nie pokazuję, że mnie to boli

 

12. W jaki sposób reagujesz, gdy widzisz, że komuś dzieje się w szkole krzywda?

a)      staję w jego obronie

b)      uciekam

c)      wzywam pomocy kolegów

d)     wzywam pomocy dorosłych

e)      w inny sposób (jaki?)

                   

       OPRACOWAŁA: JOLANTA MAJSIAK

 

                                               Dziękuję za wypełnienie ankiety