Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt


SPRAWDZIAN Z DZIAŁU „SYSTEMY TOTALITARNE W LATACH 1918-1939”.

GRUPA „A”. Max ilość punktów: 42

1.Faszystowski „marsz na Rzym” odbył się w roku: (0-1 punkt)

A) 1920

B) 1921

C)1922

2.System gospodarczy polegający na dążeniu do samowystarczalności to: (0-1 punkt)

A) korporacjonizm

B) keynesizm

C) autarkia

3.Spośród podanych niżej wyrazów i zwrotów podkreśl te, które związane są z faszyzmem włoskim: (0-5 punktów)

Pucz, duce, fuhrer, korporacja, kombatanci, łagier, indoktrynacja, Balilla, masowa propaganda, podbój Albanii, militaryzacja, nadludzie, rasa nordycka, Anschluss Austrii, „brunatne koszule”, „czarne koszule”.

4.Wyjaśnij znaczenie skrótów: (0-6 punktów)

GUŁAG-……………………………………………

………………………………………………………..


NSDAP-……………………………………………

………………………………………………………..


SS-…………………………………………………

……………………………………………………….

5.Uzasadnij,że program Hitlera był rasizmem podając trzy argumenty: (0-3 punkty)

A)…………………………………………………

B)…………………………………………………

C)…………………………………………………

6.Wskaż pięć elementów upodabniających hitleryzm do faszyzmu włoskiego: (0-5 punktów)

A)…………………………………………………

B)…………………………………………………

C)…………………………………………………

D)…………………………………………………

E)…………………………………………………

7.Obok podanych zdań napisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F ,jeśli jest fałszywe (0-5 punktów)

A) Adolf Hitler był Austriakiem.

B) Mussolini zdobył władzę przez zamach stanu.

C) Kult jednostki był właściwy tylko w stalinizmie.

D) Rezultatem tworzenia kołchozów w ZSRR był wielki głód na Ukrainie.

E) Anschluss nigdy nie doszedł do skutku.

8. Scharakteryzuj program polityczny Hitlera (0- 10 punktów)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

9. Wymień i opisz trzy cechy totalitaryzmu na przykładzie stalinizmu (0- 6 punktów)

A)……………………………………………………………

………………………………………………………………


B)……………………………………………………………

………………………………………………………………


C)……………………………………………………………

………………………………………………………………

 

SPRAWDZIAN Z DZIAŁU „SYSTEMY TOTALITARNE W LATACH 1918-1939”.

GRUPA „B”. Max ilość punktów: 42

1. Hitler został kanclerzem Rzeszy Niemieckiej w roku: (0-1 punkt)

A) 1923

B) 1932

C) 1933

2. Gestapo było: (0-1 punkt)

A) wywiadem politycznym

B) bojówką NSDAP

C) tajną policją państwową

3. Spośród podanych niżej wyrazów i zwrotów podkreśl te, które związane są z hitleryzmem: (0-5 punktów)

Pucz monachijski, fuhrer, korporacja, kombatanci, łagier, Balilla, masowa propaganda, podbój Albanii, militaryzacja, nadludzie, rasa nordycka, Anschluss Austrii, „brunatne koszule”, „czarne koszule”, Hitlerjugend, Komsomoł, WKP(b).

4.Wyjaśnij znaczenie skrótów: (0-6 punktów)

DAP -……………………………………………

…………………………………………………....

NPF -……………………………………………

…………………………………………………...

SA-………………………………………………

…………………………………………………...

5.Uzasadnij,że program Mussoliniego nie był rasizmem podając trzy argumenty: (0-3 punkty)

A)…………………………………………………

B)…………………………………………………

C)…………………………………………………

6.Wskaż pięć elementów upodabniających stalinizm do faszyzmu włoskiego: (0-5 punktów)

A)…………………………………………………

B)…………………………………………………

C)…………………………………………………

D)…………………………………………………

E)…………………………………………………

7.Obok podanych zdań napisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F,jeśli jest fałszywe (0-5 punktów)

A) Adolf Hitler nie był Austriakiem.

B) Mussolini zdobył władzę w wyborach parlamentarnych.

C) GUŁAG to instytucja nadzorująca obozy koncentracyjne we Włoszech.

D) Karę więzienia po nieudanym zamachu stanu Hitler odbył w pełnym wymiarze.

E) Balilla była młodzieżówką faszystowską we Włoszech.

8. Scharakteryzuj program polityczny Benito Mussoliniego (0- 10 punktów)

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

9. Wymień i opisz trzy cechy totalitaryzmu na przykładzie nazizmu niemieckiego

(0-6 punktów)

A)……………………………………………………………

………………………………………………………………

B)……………………………………………………………

………………………………………………………………

C)……………………………………………………………

………………………………………………………………