Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

SPRAWDZIAN Z DZIAŁU „POLSKA W XIX WIEKU”.

GRUPA „A”. Max 29 punktów.

1.Uzupełnij tabelę na temat powstania listopadowego: (0- 15 punktów)

 

Przyczyny wybuchu

Główne bitwy

Główni dowódcy

Przyczyny upadku

Skutki polityczne

1.……………...

………………..

2………………

……………….

3……………………………….

1………………

………………..

2………………

………………..

3………………

………………..

 

1………………

……………….

2………………

………………..

3………………

………………..

1………………

………………...

2……………….

………………...

3……………….

…………………

1………………

………………..

2………………

………………..

3………………

………………..

2. Ostatnie walki powstania styczniowego ustały w roku: (0-1 punkt)

A) 1832

B) 1845

C) 1864

3. Wymień cztery metody germanizacji narodu polskiego w XIX wieku:(0-4 punkty)

A)…………………………………………………………………………………

B)…………………………………………………………………………………

C)…………………………………………………………………………………

D)…………………………………………………………………………………

4. Wyjaśnij znaczenie pojęć: (0 - 6 punktów)

Tajne komplety-…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….……………………………

Konfiskata dóbr-

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Spośród podanych niżej zdań podkreśl zdania prawdziwe:(0- 3 punkty)

W czasie powstania styczniowego dominowały walki partyzanckie.

Strajk dzieci polskich w 1901 roku wybuchł w Poznaniu.

Michał Drzymała walczył przeciwko rusyfikacji.

Romuald Traugutt był przywódcą powstania styczniowego.

 

SPRAWDZIAN Z DZIAŁU „POLSKA W XIX WIEKU”.

GRUPA „B”. Max 29 punktów.

 

1.Uzupełnij tabelę na temat powstania styczniowego: (0- 15 punktów)

 

Przyczyny wybuchu

Główne bitwy

Główni dowódcy

Przyczyny upadku

Skutki polityczne

1.……………...

………………..

2………………

……………….

3……………………………….

1………………

………………..

2………………

………………..

3………………

………………..

 

1………………

……………….

2………………

………………..

3………………

………………..

1………………

………………...

2……………….

………………...

3……………….

…………………

1………………

………………..

2………………

………………..

3………………

………………..

2. Ostatnie walki powstania listopadowego ustały w roku: (0-1 punkt)

A) 1830

B) 1831

C) 1832

3. Wymień cztery metody rusyfikacji narodu polskiego w XIX wieku:(0-4 punkty)

A)…………………………………………………………………………………

B)…………………………………………………………………………………

C)…………………………………………………………………………………

D)…………………………………………………………………………………

4. Wyjaśnij znaczenie pojęć: (0 - 6 punktów)

Branka-…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….……………

Kraj Przywiślański-

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

5. Spośród podanych niżej zdań podkreśl zdania prawdziwe:(0- 3 punkty)

W czasie powstania listopadowego odbyła się bitwa pod Ostrołęką.

Strajk dzieci polskich w 1901 roku wybuchł w Warszawie.

Michał Drzymała walczył przeciwko germanizacji.

Romuald Traugutt był przywódcą powstania listopadowego.