Testy diagnostyczne

Humor z zeszytów

Kontakt

Nagrody Dyrektora Szkoły.

W kolejnych latach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 w Dniu Edukacji Narodowej, otrzymałam Nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W mojej karierze pedagogicznej Nagrodę Dyrektora  otrzymałam wcześniej w pażdzierniku 2001 roku.

Uzyskane nagrody przyniosły mi sporo satysfakcji. Traktuję je jako ogromny sukces zawodowy. Upewniły mnie w przekonaniu, że moje zaangażowanie w pracy i osiągnięcia zawodowe dokonane w okresie kilku ostatnich lat, uznane są przez władze szkoły za ważne i bardzo korzystne dla społeczności szkolnej i lokalnej.

Nagrody stanowią dla mnie wielką motywację do dalszego wysiłku na rzecz moich uczniów i wychowanków oraz na rzecz szkoły.